GRİ Sahne, bağımsız tiyatro topluluğu GRİ’ye ev sahipliği yapıyor. GRİ Sahne ve GRİ tiyatro ekibi 2012 Haziran ayında Ümit Doğan ve Seda Yüz tarafından, bireysel yaratıcılığın desteklendiği, eşitlikçi, kolektif ve bağımsız bir tiyatro olabilmek amacıyla kuruldu.

Şişli’deki sahnelerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasının ardından ekip, Beyoğlu Kumaracı Yokuşu’ndaki bir marangoz atölyesini bir tiyatro sahnesine dönüştürerek Kasım 2018’de yeni yerlerine taşındılar.

GRİ Oyunculuk Akademisi ise 2015 yılında GRİ ekibine oyuncu yetiştirmek amacıyla kuruldu. Akademide hali hazırda kısa ve uzun dönemli oyunculuk atölyeleri düzenlenmekte ve kapsamlı oyunculuk eğitimleri programlanmaktadır.

img

GRİ kendini şu şekilde tanımlar;

Bağımsız

 • GRİ kendi estetik ve etik değerleri olan bağımsız bir tiyatro topluluğudur.
 • Ekip üyeleri kendi sorumlulukları çerçevesinde farklı sanatsal formları ve estetik anlayışları deneme ve benimseme konusunda bağımsızdır.
 • GRİ Sahne ekonomik olarak bağımsız, gelir gider dengesini sağlamış ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir tiyatro sahnesidir.

Açık

 • GRİ yeniliğe, gelişime ve ilerlemeye açıktır.
 • Ekip tiyatronun farklı alanlarıyla ilgilenenlerin katılımına açıktır.
 • GRİ, diğer tiyatro ekipleri, sanatın farklı alanlarında faaliyet gösteren ekip ve şahıslar ile birlikte çalışma konusunda açıktır.
 • GRİ Sahne farklı tiyatro gruplarının prova ve gösterim amaçlı kullanımlarına açıktır.
 • Ekip, kendi oyunlarının farklı tiyatro sahnelerinde gösterimi konusunda açıktır.
 • GRİ Oyunculuk Akademisi (GOA) oyuncu adaylarının bilgili ve deneyimli olarak ekibe dahil edilmesi, bilginin ekibe kazandırılarak kümülatif bir bilgi birikiminin oluşturulması ve ekibin dışarıya açılımının sağlaması amacıyla tasarlanan ve yürütülen bir oyunculuk eğitim programıdır.

Kolektif

 • GRİ kendi içinde yazar, yönetmen, sahne tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, dramaturg ve oyuncu sorumluluklarından en az birini taşıyan bireylerden oluşan kolektif bir üretim anlayışına sahiptir.
 • Ekip üyelerinin tiyatronun farklı alanlarında çalışmaları desteklenir.
 • Kolektif bir üretim anlayışıyla, kümülatif ve paylaşıma açık bir bilgi birikimi oluşturulması amaçlanır.

Özgür ve Eşitlikçi

 • Statükodan uzak, sorumluklar üzerine kurulu eşitlikçi bir yaratım ortamı oluşturulur. Yaratım süreci roller üzerine değil sorumluklar ve görevler üzerine temellendirilir.
 • Sanatçıların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri serbest bir yaratım alanı oluşturulur.
 • Bireysel yaratıma değer verilir kolektif bir anlayışla üretime dönüşmesi desteklenir.
 • Bireysel bilgi ve birikim tüm ekip üyelerine açıktır ve serbestçe paylaşılır.

Gelişen ve Üreten

 • Tecrübe ve deneyime önem verilir. Ekip üyelerinin uygulayarak deneyim kazanmaları desteklenir.
 • Ekip üyelerinin sahneleyeceği oyunlar sahne tarafından maddi olarak desteklenir.
 • Ekip üyelerinin eşitlikçi bir yapı içerisinde kendi bağımsız sanatsal üretimlerini gerçekleştirmeleri desteklenir.
 • Uygulamaya dayalı, üretken ve aktif bir çalışma anlayışı benimsenir.
 • Ekip üyelerinin kümülatif bilgi birikiminden yararlanmaları ve bu bilgi birikimine katkıda bulunmaları sağlanır. GOA programı ekip üyelerinin katılımına açıktır. Ekip üyeleri uzman oldukları alanlarda GOA programına eğitmen olarak da dahil olabilirler.